suunnittelulla
säästöä ja tehoa

suunnittelu

Miksi panostaa suunnitteluun?

Järjestelmähankinta on tärkeintä aloittaa huolellisella suunnittelulla. Hyvällä suunnittelulla löydetään juuri parhaiten tarkoitusta vastaavat järjestelmät, ja saatetaan jopa säästää kustannuksissa.

Kun yhdistämme teorian ja käytännön kokemuksemme, voimme toimittaa Sinulle suunnitelman, jossa on huomioitu historia, nykyhetki ja tulevaisuus. Jokainen asiakas on erilainen, ja tarvittavat ratkaisut vaihtelevat hyvinkin paljon.

Aloitamme aina suunnittelun tarvekartoituksesta. Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa vision lopputuloksesta jota järjestelmähankinnalla halutaan saavuttaa. Kirjataan ylös toiveet, vaatimukset ja budjetti. Sen jälkeen selvitämme jo olemassa olevan laitekannan, jotta tiedämme voiko joitain osia hyödyntää vielä tulevassa visiossa.

Kun suunnittelutyö on tehty, käymme vielä asiakkaan kanssa läpi suunnitelman pääkohdat ja varmistamme että suunnitelma on asiakkaan toiveiden mukainen. Mikäli asiakkaalla herää tässä vaiheessa muutos toiveita, ne kirjataan, korjataan ja viimeistellään suunnitelma.

Tällä prosessilla varmistamme, ettei järjestelmähankinnan jälkeen tule enää isoja muutostarpeita ja budjetti pitää mahdollisimman hyvin.

Dokumentit

Meillä teetät kattavan dokumentaation myös olemassa olevasta järjestelmästäsi, vaikka sitä ei aiemmin olisi ylläpidetty. Dokumentaatiomme sisältää sijoituskuvat, laitetiedot, ristikytkennät ja osoitteistot tarvittavine käyttäjätunnuksineen.

Halutessasi, rakennamme myös pohjakuvat dwg-muodossa Autocad -ohjelmalla, jolloin niitä voidaan suoraan hyödyntää muussakin suunnittelutyössä ja liittää osaksi kiinteistön muita kuvia.

autocad suunnittelu

Ota meidän lojaaliksi kumppaniksesi – me suojaamme selustasi.