murtohälytin
antaa mielenrauhan

dsc_keypad

Rikosilmoitinjärjestelmä luotettavaan tunnistukseen

Luotettava tapa havaita ja ilmoittaa mahdollisesta murtautujasta automaattisesti, on toimiva rikosilmoitinjärjestelmä. Oikein suunniteltu murtosuojaus antaa vain aiheellisia hälytyksiä ja suojaa. Tavoitteenamme on taata Sinun, kiinteistösi ja omaisuutesi turvallisuus.

Laitteiden sijoittelu ja valinta vaatii huolellista suunnittelua, koska kaikki ilmaisimet eivät sovi kaikkiin kohteisiin tai tarkoituksiin. Ilmalämpöpumppu tai ilmaverhopuhallin on yleisin IR-ilmaisimien väärien hälytysten aiheuttaja. Rikoksen sattuessa tulee hälytyksen välittyä nopeasti suoraan sinulle tai vartiointiliikkeelle. Otamme jo suunnitteluvaiheessa huomioon nämä osa-alueet ja teemme sinua parhaiten palvelevat valinnat. Vuosien saatossa olemme huomanneet, kuinka laitteet saattavat näyttää täysin samalta paperilla, mutta toimivuudessa ja hinnassa on merkittäviäkin eroja.

Huomioimme uuden järjestelmän suunnitteluvaiheessa myös mahdollisen olemassa olevan tekniikan, jota voidaan hyödyntää. Silloin myös kertainvestoinnit pysyvät maltillisempana kun ei välttämättä tarvitse uusia koko järjestelmää. Pidämme myös dokumentointia välttämättömänä osana valvontaa ja panostamme siihen.

Ilmaisintekniikka

Kun laitteistovalintoja tehdään, vaihtoehtoja tekniikkaan on useita. Ei ole olemassa yleisilmaisimia, jotka toimisivat jokaisessa olosuhteessa ja kohteessa. Siksi on tärkeää konsultoida ammattilaista, kun järjestelmää suunnitellaan.

Alta löydät esimerkkejä erilaisista käyttötarkoituksista ja laitteista.

Liikkeen tunnistus

Infrapunailmaisin havaitsee lämpötilan vaihtelua, ja se onkin yleisimmin käytössä oleva tekniikka liikeilmaisimissa. IR-ilmaisin reagoi kehonlämpöön, tai muuhun hyvinkin pieneen lämpötilaeroon valvotussa tilassa. Infrapunatunnistimissakin on huomattavia eroja peilitekniikan, tunnistintekniikan ja ilmaisimen rakenteen suhteen. Samassa ilmaisimessa voi olla yksi infrapunakenno, joka on suunnattu yhteen tai useampaan suuntaan peilien avulla. Tai vaihtoehtoisesti sama ilmaisin voi sisältää useampia infrapunakennoja joiden tunnistusherkkyyttä voidaan erikseen säätää. Kennojen tunnistukset voidaan mahdollisesti myös yhdistää, ja täten vähentää väärien hälytyksien aiheuttamista.

Mikroaaltotunnistin reagoi fyysiseen liikkeeseen, ja usein se yhdistetäänkin infrapunakennon kanssa. Tällöin fyysisen liikkeen ja lämpötilan muutoksen myötä varmuus hälytyksen aiheuttajasta on hyvinkin korkea. Mikroaaltoilmaisimella voidaan valvoa myös kiinteiden rakenteiden läpi, jolloin näkyvää valvontaa ei ole, vaan ilmaisin saattaa olla jopa seinän takana.

Valokennoilla voidaan valvoa alueen rajoja. Hälytys aiheutuu kun valokenno katkeaa. Valokennoilmaisimessa voi olla yksi tai useampia linjoja. Useammilla linjoilla varustetusta ei pieneläimet kuten linnut hälytä turhaan, vaan hälytyksen aiheuttaakseen pitää useamman linjan katketa yhtä aikaa. Valokennoja voidaan käyttää myös oviaukkojen turvakytkiminä tai jopa myymälän käyntioven ovikellotoimintojen rakentamiseen.

ajax_motionprotect
kaso

Kassakaapin suojaus

Kassakaapin murtoilmaisu voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, tai niiden yhdistelmällä.

Tärinäilmaisin havaitsee kassakaappiin tai sen välittömään läheisyyteen kohdistuvan poraamisen ja iskut. Kason kaappeihin voi tilata tehtaalta VV600 ilmaisimen asennuspohjan, jolloin tärinäilmaisimen asennus on helppoa eikä erillistä kaapin porausta tarvitse kiinnityksen takia tehdä. Tämä säästää asennusaikaa huomattavasti, ja varmistaa kiinnityksen.

Magneettikytkin havaitsee kassakaapin oven avauksen, ja se voidaan asentaa integroituna kaapin oveen, asentamalla sisäpuolelle tai ulkopuolelle. Useimmat isommat kassakaapit sisältävät oveen jo tehtaalla integroidun ovimagneetin tai useampia.

Asentotunnistin havaitsee kaapin fyysisen liikuttamisen, jolloin kaapin pieninkin siirtäminen, kallistaminen tai nostaminen aiheuttaa hälytyksen. Asentotunnistimen asennus voidaan toteuttaa huomaamattomasti kaapin rakenteisiin tai jälkiasenteisena ulkopintaan.

Arvoesineiden suojelu

Lämpötilakriittisten kuljetuksien ja varastointien valvonta vaatii huolellista tunnistimen valintaa tarpeen mukaan. Yleisimmin lämpötilaa tarkkaillaan elintarvikkeiden kuljetuksissa, mutta myös arvotavara saattaa vaatia tiettyjen raja-arvojen säilyttämistä. Maalaukset, taide, arvoajoneuvot, museoautot, moottoripyörät vaatteet ja turkit säilyvät huomattavasti paremmin, kun lämpötila, kosteus ja ilmanvaihto ovat optimaaliset. Näitä kaikkia varten on omat ilmaisimensa.

Raja-arvojen ylittyessä järjestelmät voivat ohjata lämmitystä, ilmastointia tai muuta kiinteistötekniikkaa hälytyksen edelleenvälittämisen lisäksi.

<span>Photo by <a href="https://unsplash.com/@stalebg?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Ståle Grut</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/painting-frame?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></span>
magneettiventtiili

Muun tekniikan ohjaus

Kiinteistön järjestelmiin integrointi auttaa selvittämään hälytyksen aiheuttajan, tai estää lisävahinkojen syntymisen.

Kameravalvonnan ohjauksella voidaan käännettävät kamerat ohjata hälytyksen aiheuttaneen ilmaisimen suuntaan, tai näyttää automaattisesti hälytyskeskuksen päivystäjälle hälytyksen aiheuttaja. Myymälän kassan uhkapainikkeen hälyttäessä, valvomo näkee tilanteen ja voi reagoida siihen välittömästi tarpeen vaatimalla tavalla.

Valaistuksen päällekytkentä hälytyksen tullessa antaa paremman mahdollisuuden saada tarkempia kuvia kameravalvonnasta, tai säikäyttää murtautujan pois nopeammin ja täten vähentää riskiä vahingontekoihin.

Vesivahingon ehkäisy

Vesivuotohälyttimen hälytyksellä voidaan sulkea vedentulo kiinteistöön, pyykkikoneeseen, astianpesukoneeseen tai muuhun vesiliitännällä olevaan laitteeseen, mikäli vesijohtoon on liitetty ohjattava magneettiventtiili tai muutoin ohjattava sulkuventtiili.

Kulunvalvonnan ohjauksella saadaan palohälytyksistä hätäpoistumisteiden ja palokunnan hyökkäysreittien turvalukot avattua.

Ohjauksien mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Savulla estetään näkyvyys

Halutessasi estää murtautujan tai ryöstäjän näkökyvyn, on meillä ratkaisuna bandit sumusuojauslaitteet rakennuksiin, tai pelkällä akkuvirralla käytettävä urfog ajoneuvosavukone.

Muutamien sekuntien tehokkaasta tilan täytöstä jopa 7 minuutin jatkuvaan savunmuodostukseen pystyvät laitteet ajavat ryöstöä tai murtoa suorittavan henkilön poistumaan tilasta, ja saalis jää saamatta.

bandit_security_fog

Murtosuojauksen dokumentointi

Kaapelointi, kytkennät, rasiat ja ilmaisimet tulee kirjata ylös huolellisesti, ja voimmekin toteuttaa CAD-kuvat, laiteluettelot ja pohjakuvat. Yksinkertaisimmillaan dokumentointi sisältää laiteluettelot, ja niissä olevat ilmaisimet sijainteineen. Valitettavasti usein tilanne ei ole edes tämä, vaan rakennuksen turvajärjestelmien tarkemmat tiedot löytyvät vain sen asentaneen henkilön päästä.

Meillä huolehditaan, että kaikki tiedot tulee kirjattua ylös, jotta kaikki data on asiakkaan ja jokaisen meidän asentajan saatavilla kun järjestelmää huolletaan tai siihen täytyy tehdä muutoksia.

Rakennamme tilattaessa myös olemassaolevista järjestelmistä dokumentoinnin. Kokemusta tällaisista toteutuksista on useiden satojen laitteiden järjestelmistä.

Hälytyskeskukset

Toteuttaessamme hälytyskeskuksen, voimme toimittaa vastaanottimet, turvatut yhteydet ja hälytyksensiirtolaitteet.

Vastaanottimien keskitinohjelmisto Compass Decision Management System yhdistää mm. Alerta, Addsecure, sms ja Iphsj vastaanottimet luotettavaksi yhdistelmäksi jolla voidaan valvoa pieniä ja isompia kokonaisuuksia. Compass välittää hälytykset edelleen vartijoiden radiopuhelimiin, matkapuhelimiin, videovalvomoon tai päivystäjien etäohjelmaan. Compass yhdistää luontevasti vartiointiliikkeen, kiinteistönhallinnan ja muiden valvomoiden toiminnot yhden innovatiivisen käyttöliittymän alle joka ohjaa yksilöllisesti tehtävät toimenpiteet. Uusi käyttäjä oppii käytön, ja oikeat toimet nopeasti ilman pitkiä käytönopastuksia. Ohjelmiston kautta voidaan myös ohjata muita olemassa olevia järjestelmiä edelleen hälytyksillä tai muilla erikseen integroitavilla järjestelmillä.

Hälytykset sijoitetaan suoraan kartalle yhdessä vartijoiden reaaliaikaisen sijainnin kanssa, jolloin tiedetään heti hälytystä lähimpänä oleva vartija ja tehtävä voidaan välittää välittömästi oikealle henkilölle.

Suojatut yhteydet hälytyksiin, kulunvalvontaan, kiinteistön hallintaan tai videovalvontaan kuuluvat myös oleellisena osana vakuutusyhtiöiden hyväksymää vartiointiliikkeen valvomoa.

Laitevalmistajat

Käytämme vain laadukkaita ja huolellisella testauksella hyväksi havaittuja laitteistoja kuten HHL, DSC, Ajax, Jablotron, Visonic, UTC, Takex, Inim ja Optex.